THROUGH THE LENS: Bonding with the prez

Ashanti Thomas, Photographer