THROUGH THE LENS: Splash the NeoZ

Ashanti Thomas, Photo Editor