THROUGH THE LENS: Black women in reality TV

Ashanti Thomas, Photo Editor